A+ A0 A- C+ C-
?

W celu osiągnięcia lepszej jakości pomniejszenia/powiększenia strony używaj kombinacji klawiszy:
CTRL +
CTRL -
CTRL 0
(obsługiwane przez większość aktualnych przeglądarek)


 

Uruchomienie Listy rezerwowej pracodawców

W związku ze zwolnieniem się kolejnego miejsca na Liście podstawowej pracodawców w ramach II edycji Programu Aktywizacji Zawodowej informujemy o uruchomieniu Listy rezerwowej w odniesieniu do poz. 37 Listy rankingowej pracodawców.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną Listę rankingową kandydatek pod ofertę stażową nr 37 OS/ II PAZ. Ostateczny wybór Uczestniczki projektu na ww. ofertę dokonany zostanie przez pracodawcę na podstawie weryfikacji CV i/ lub przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 26 listopada 2014 r.

Zakończenie doradztwa zawodowego dla Uczestniczek II edycji PAZ

Informujemy, że zakończona została realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestniczek projektu przed rozpoczęciem stażu. W ramach II edycji Programu Aktywizacji Zawodowej doradztwem objętych zostało łącznie 27 Uczestniczek.
Poniżej zamieszczamy dokumentację zdjęciową z doradztwa zawodowego:

  • Obraz 092_small
  • Obraz 173_small
  • Obraz 181_small
  • Obraz 187_small
  • Obraz 192_small
  • Obraz 201_small
  • Obraz 207_small
  • Obraz 221_small

Informacja dotycząca terminu wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego

W treści § 6 pkt. II.2 Regulaminu uczestnictwa w projekcie_wersja 2.0 z dniem 23 października 2014 r. wprowadzono nowe brzmienie zapisu dotyczącego terminu wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego. Ustalono, żestypendium szkoleniowe/ stażowe wypłacane będzie w terminie nie późniejszym niż w ciągu 14 dni od upływu miesiąca, za który świadczenie jest płacone, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestniczkę projektu."

Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie_wersja 3.0 po zmianach z dnia 23.10.2014 r.

Załączniki do Regulaminu nie ulegają zmianie.

Lista Organizatorów stażu i Uczestniczek projektu II edycji Programu Aktywizacji Zawodowej

Informujemy, że w dniu 10 października br. zakończono rozmowy kwalifikacyjne pracodawców z wybranymi kandydatkami, a tym samym proces wyłaniania Uczestniczek II edycji Programu Aktywizacji Zawodowej. W trakcie rekrutacji jeden z pracodawców zrezygnował z udziału w projekcie, natomiast w dwóch przypadkach nie udało się wyłonić odpowiedniej kandydatki na stanowisko stażowe. Dzięki uruchomieniu listy rezerwowej pracodawców ostatecznie do II edycji PAZ zakwalifikowano 26 Uczestniczek projektu.

Czytaj więcej...

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome