A+ A0 A- C+ C-
?

W celu osiągnięcia lepszej jakości pomniejszenia/powiększenia strony używaj kombinacji klawiszy:
CTRL +
CTRL -
CTRL 0
(obsługiwane przez większość aktualnych przeglądarek)


 

Informacja dotycząca terminu wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego

W treści § 6 pkt. II.2 Regulaminu uczestnictwa w projekcie_wersja 2.0 z dniem 23 października 2014 r. wprowadzono nowe brzmienie zapisu dotyczącego terminu wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego. Ustalono, żestypendium szkoleniowe/ stażowe wypłacane będzie w terminie nie późniejszym niż w ciągu 14 dni od upływu miesiąca, za który świadczenie jest płacone, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestniczkę projektu."

Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie_wersja 3.0 po zmianach z dnia 23.10.2014 r.

Załączniki do Regulaminu nie ulegają zmianie.

Lista Organizatorów stażu i Uczestniczek projektu II edycji Programu Aktywizacji Zawodowej

Informujemy, że w dniu 10 października br. zakończono rozmowy kwalifikacyjne pracodawców z wybranymi kandydatkami, a tym samym proces wyłaniania Uczestniczek II edycji Programu Aktywizacji Zawodowej. W trakcie rekrutacji jeden z pracodawców zrezygnował z udziału w projekcie, natomiast w dwóch przypadkach nie udało się wyłonić odpowiedniej kandydatki na stanowisko stażowe. Dzięki uruchomieniu listy rezerwowej pracodawców ostatecznie do II edycji PAZ zakwalifikowano 26 Uczestniczek projektu.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne i szkolenie z zarządzania sobą w czasie

W dniach 7-8 października 2014 r. odbyło się spotkanie informacyjne oraz szkolenie z zarządzania sobą w czasie dla Uczestniczek II edycji Programu Aktywizacji Zawodowej.

Spotkanie informacyjne dotyczyło kwestii organizacyjnych związanych z uczestnictwem w projekcie, jak również aspektów prawnych stosowania telepracy i użytkowania użyczonego sprzętu komputerowego.

Szkolenie z zarządzania sobą w czasie miało na celu przygotować Uczestniczki do trudnej roli godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym podczas odbywania stażu, jak i w ich dalszym życiu zawodowym i osobistym.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć ze szkolenia:

  • Obraz 008
  • Obraz 028
  • Obraz 035
  • Obraz 049
  • Obraz 056
  • Obraz 079
  • Obraz 083
  • Obraz 086

Uruchomienie Listy rezerwowej pracodawców

W związku ze zwolnieniem się kolejnego miejsca na Liście podstawowej pracodawców w ramach II edycji Programu Aktywizacji Zawodowej informujemy o uruchomieniu Listy rezerwowej w odniesieniu do poz. 30 Listy rankingowej pracodawców.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną Listę rankingową kandydatek pod ofertę stażową nr 30 OS/ II PAZ. Ostateczny wybór Uczestniczki projektu na ww. ofertę dokonany zostanie przez pracodawcę na podstawie weryfikacji CV i/ lub przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 10 października 2014 r.

Kandydatki, które w wyniku oceny zostały skierowane na rozmowę kwalifikacyjną do ww. pracodawcy zostaną indywidualnie poinformowane o ostatecznym wyniku procesu rekrutacji drogą e- mailową do dnia 14 października 2014 r.

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome